دختران حاج قاسم سلیمانی (دور دوم)

این دوره ویژه فارغ التحصیلان دختر مدارس سازمان صدرا میباشد که در گزینش سازمان پذیرفته شده اند و بورسیه گشته…

رایگان!